Kemudahan Awam & Sosial

Penyediaan pelbagai kemudahan awam dan sosial umumnya telah disediakan lebih awal di sesebuah kawasan terutamanya di bandar-bandar baru yang diwujudkan. Usaha untuk mempertingkatkan kemudahan awam ini sentiasa diteruskan selaras dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah.

Kemudahan Awam dan Sosial Bandar Mas

    

Kemudahan Awam dan Sosial Bandar Penawar