Tanaman pokok kari di KTC Bukit Lawiang
Bil
Kawasan Tanaman Campuran Keluasan Asal
(Hektar)
Keluasan Terkini (Hektar)
1

Sungai Chemaran I

107 107
2

Sungai Chemaran II

208 208
3

Bukit Saga

566 524.6
4

Penggeli Kecil

405

405

5

Bukit Lawiang

269 269
6

Sungai Semberong Kiri

809 809
JUMLAH

2,364

2322.6