Membantu usahawan meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang keusahawanan melalui ;

– Kursus dan latihan anjuran KEJORA

– Kursus dan latihan anjuran KKLW

– Kursus dan latihan oleh jabatan dan agensi kerajaan lain

– Kursus dan latihan anjuran swasta