C. FUNGSI
 
1. Pembangunan Projek

 1. Mengenal pasti, mengkaji dan merancang pembangunan pelancongan di wilayah KEJORA
 2. Memantapkan dan menambah nilai produk-produk pelancongan yang sedia ada.
 3. Merancang untuk mendapatkan peruntukan
 4. Menyelaras dan memantau projek-projek pelancongan milik KEJORA.
 5. Mengenal pasti dan mengkaji produk-produk baru.
 6. Menyelaras pembangunan produk baru.
 7. Perancangan dan pelaksanaan kajian pemasaran dan promosi.

 
2. Pemasaran & Promosi

 1. Merancang dan menyertai program pemasaran dan promosi di peringkat domestik dan antarabangsa yang dianjurkan oleh kerajaan atau swasta.
 2. Bertindak sebagai peneraju dalam menjalin hubungan kerjasama (networking) dengan badan-badan kerajaan, pihak swasta dan pengusaha –pengusaha di wilayah KEJORA.
 3. Merancang dan menganjurkan aktiviti pelancongan.

 
3. Pelancongan Desa

 1. Merancang, melaksana dan menyelaras kursus-kursus berkaitan sektor pelancongan
 2. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek yang dijalankan oleh usahawan Wilayah KEJORA.
 3. Memantau keberkesanan pelaksanaan projek GDW.
 4. Menyelaras kewangan dan bajet pengurusan dan pembangunan.