TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

BIL. NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB
1. Dato Haji Azizan bin Md Rais Pengurus Besar Ketua Jabatan
2. Tn. Haji Samsudin Bin Hassan Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) Wakil Pengurusan MS ISO 9001:2008
3. En. Abd. Rahman Bin Muri Pengurus Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia Timbalan Wakil Pengurusan MS ISO 9001:2008
4. En. Hamzah Bin Haji Isa Pengurus Kerajaan Tempatan Pengerusi Pasukan Petugas MS ISO 9001:2008 Unit Bangunan, Pelesenan dan Penguatkuasaan
5. En. Salim Bin Osman Pengurus Hartanah Pengerusi Pasukan Petugas MS ISO 9001:2008 Bahagian Hartanah
6. En. Mohd. Hairuddin Bin Mohd Yasin Ketua Unit Teknikal Pengerusi Pasukan Petugas MS ISO 9001:2008 Unit Teknikal
7. En. Noorazmi b. Sahar Penolong Pengurus Ketua Juruaudit Dalam MS ISO 9001:2008 Tahun 2015
8. Pn. Hajah Fauziah bt. Ahmad Penolong Pengurus Penolong Ketua Juruaudit Dalam MS ISO 9001:2008 Tahun 2015
9. Pn. Arni Binti Majid Penolong Pengurus Urus Setia MS ISO 9001:2008

SENARAI NAMA JURUAUDIT DALAM

PASUKAN JURUAUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008 TAHUN 2015

BIL. NAMA JAWATAN BAHAGIAN/UNIT
1. En. Noorazmi b. Sahar Penolong Pengurus
(Ketua Juruaudit Dalam 2015)
Unit Integriti
2. Pn. Hjh. Fauziah bt. Ahmad Penolong Pengurus
(Penolong Ketua Juruaudit Dalam 2015)
Hartanah
3. Pn. Marlina bt. Amir Penolong Pengurus Kanan
(Juruaudit Dalam)
Perancangan Strategik
4. Cik Haslinda bt. Abu Bakar Penolong Pengurus Kanan
(Juruaudit Dalam)
Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
5. En. Mohd. Ashek b. Hassan Penolong Pengurus Kanan
(Juruaudit Dalam)
Kerajaan Tempatan
6. En. Yusrihan b. Jusak Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kanan
(Juruaudit Dalam)
Perancang Bandar dan Desa
7. Pn. Emi Rahayu bt. Omar Pegawai Penilaian
(Juruaudit Dalam)
Kerajaan Tempatan
8. En. Hanafi b. Hamdan Penolong Pengurus
(Juruaudit Dalam)
Perancang Bandar dan Desa
9. Pn. Suraya Hani bt. Sharan Penolong Pengurus
(Juruaudit Dalam)
Kerajaan Tempatan
10. En. Mohd Fakharur Razziy b. Haztan Penolong Pengurus
(Juruaudit Dalam)
Kerajaan Tempatan
11. En. Yusri b. Mohd Yasir Pen. Peg. Rancangan Tanah
(Juruaudit Dalam)
Pertanian dan Industri Asas Tani