IKLAN PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI PERTANIAN (SPEP) SIRI I TAHUN 2020

PERMOHONAN
Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan yang boleh diperolehi secara percuma melalui muat
turun di laman web KEJORA : www.kejora.gov.my atau di alamat berikut:

BAHAGIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI,
LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,
BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,
JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,
BANDAR PENAWAR,
81930 BANDAR PENAWAR,
JOHOR.

 

Permohonan yang lengkap perlulah dikembalikan kepada alamat diatas.

 Tarikh tutup permohonan adalah pada 11 MAC 2020.

 

IKLAN PERMOHONAN SPEP SIRI 1 2020 11.2.2020