Ahli Jawatankuasa JKKMB diwujudkan bagi setiap bandar baru di Wilayah KEJORA. Ahli dilantik mengikut perlembagaan JKKMB yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah KEJORA. Setiap jawatankuasa dipengerusikan oleh wakil dari pengurusan KEJORA dan ahli-ahli lain adalah dilantik daripada penduduk. Jangka masa perlantikan adalah bagi tempoh 2 tahun.