BIL.

KATEGORI ANUGERAH

KEPUTUSAN

HADIAH

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

4.   

Anugerah Pengurusan Khidmat Pelanggan Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani Bahagian Pertanian Dan Industri Asas Tani

 

Bahagian Pentadbiran Dan Pengurusan Sumber Manusia

RM750.00

5.   

Anugerah Pengurusan Rekod Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia 1.    Bahagian Pentadbiran Dan Pengurusan Sumber Manusia; dan

2.    Bahagian Perancangan Strategik

Bahagian Pentadbiran Dan Pengurusan Sumber Manusia

RM750.00

6.   

Anugerah Persekitaran Berkualiti Belum Diperkenalkan Belum Diperkenalkan

Bahagian Pelancongan

RM750.00

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab]

ASPEK PENILAIAN AKIK

Anugerah Penilaian Pengurusan Inovatif

 1. Perancangan ke arah penghasilan inovasi / projek.
 2. Pelaksanaan ke arah penghasilan inovasi / projek.
 3. Penyeragaman penggunaan inovasi / projek.
 4. Keberkesanan persembahan.
 5. Teratur dan ketertiban.
 6. Penganugerahan.

Anugerah Pengurusan Keselamatan

 1. Perkara-perkara umum tentang pendedahan terhadap keselamatan.
 2. Penggunaan buku arahan keselamatan sebagai sumber rujukan.
 3. Keselamatan Fizikal
 4. Keselamatan Dokumen
 5. Keselamatan Peribadi

Anugerah Pengurusan Aset

 1. Kawalan umum.
 2. Penerimaan aset bahagian.
 3. Pendaftaran aset bahagian.
 4. Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset bahagian.
 5. Pelupusan aset bahagian.
 6. Pengetahuan ke atas proses pengurusan aset ( interview )
 7. Inovasi pengurusan aset bahagian.

Anugerah Pengurusan Khidmat Pelanggan

 1. Pegawai aduan pelanggan bahagian.
 2. Layanan telefon.
 3. Layanan pelanggan.
 4. Penyediaan piagam pelanggan bahagian.
 5. Keceriaan pejabat.

Anugerah Pengurusan Rekod

 1. Kaedah pengendalian surat, memo, dokumen, pekeliling, majalah dan sebagainya.
 2. Kaedah pengendalian dokumen terperingkat.
 3. Pengendalian dokumen elektronik.
 4. Inovasi pengurusan rekod bahagian.

Anugerah Persekitaran Berkualiti 5S

  1. Keperluan Utama Pelaksanaan Amalan 5S
   a. Polisi 5S
   b. Carta Organisasi Zon 5S
   c. Sudut 5S
   d. Jadual Perancangan Zon 5S
   e. Rekod Aktiviti Zon 5S

 

  1. Ruang Pejabat
   a. Lantai
   b. Susun Atur Peralatan
   c. Peralatan
   d. Susunan Fail
   e. Perhiasan

 

  1. Tempat Simpanan
   a. Almari/ Kabinet
   b. Stor

 

 1. Tempat Umum
  a. Tandas
  b. Bilik Mesyuarat
  c. Tempat Makan/ Pantry

PANEL PENILAI AKIK

Empty section. Edit page to add content here.

ANUGERAH PENGURUSAN ASET

Bil. Nama Pegawai Jawatan
1. Pn. Norzaiton Binti Jamil
Akauntan Kanan
Bahagian Kewangan
Ketua Panel Penilai
2. En. Mohamad Rizal Bin Mohd Hidzir
Juruaudit
Ketua Unit Audit
Ahli Jawatankuasa Penilai
3. Pn. Suraya Hani Binti Sharan
Penolong Pengurus
Bahagian Kerajaan Tempatan
Ahli Jawatankuasa Penilai
4. Pn. Hanizah Binti Amat
Akauntan
Bahagian Kewangan
Ahli Jawatankuasa Penilai
5. En. Yusri Bin Mohd Yasir
Penolong Pegawai Rancangan Tanah
Bahagian Pertanian, Perindustrian Dan
Usahawan
Ahli Jawatankuasa Penilai
6. En. Nasrudin Bin Mesnari
Pembantu Tadbir (P / O)
Bahagian Pentadbiran & Pengurusan
Sumber Manusia
Setiausaha
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan