ANUGERAH PENGURUSAN INOVASI

Bil. Nama Pegawai Jawatan
1. En. Yusrihan Bin Jusak
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Bahagian Perancang Bandar dan Desa
Ketua Panel Penilai
2. En. Noorazalan Bin Amat Sihab
Jurutera
Unit Teknikal
Ahli Jawatankuasa Penilai
3. En. Noorazmi Bin Sahar
Ketua Unit Integriti
Unit Integriti
Ahli Jawatankuasa Penilai
4. En. Abd Rahman Bin Abd Samad
Penolong Juruaudit
Unit Audit
Ahli Jawatankuasa Penilai
5. En. Nor Zaid Bin Saedon
Penolong Akauntan
Bahagian Kewangan
Ahli Jawatankuasa Penilai
6. Pn. Haryati Binti Mohamad
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pentadbiran & Pengurusan
Sumber Manusia
Setiausaha