Bahagian Pembangunan Sosial & Pemajuan Desa

A. OBJEKTIF

Merancang dan menyelaras pembangunan di wilayah KEJORA dengan penumpuan kepada bandar baru, pusat-pusat penempatan dan kampung-kampung tradisional dari segi penyediaan Kemudahan-kemudahan Awam dan Sosial (KAS), pembangunan ekonomi dan program Pembangunan Sosial dan Institusi (PSI) dan membangunkan masyarakat termiskin serta pelaksanaan Program Gerakan Daya Wawasan (GDayaW).

B. FUNGSI

 1. Meneruskan dan meningkatkan projek-projek, kemudahan awam dan sosial, pembangunan ekonomi di Bandar-Bandar Baru KEJORA.
 2. Merancang, menyelaras dan memantau urusan berkaitan pemantauan dan penyelarasan Program Latihan ICT Desa.
 3. Melaksanakan program-program pembangunan insan serta sosial , institusi dan program ICT Desa bagi mengurangkan jurang digital.
 4. Membantu projek-projek GDW, golongan termiskin dan pembangunan masyarakat wilayah KEJORA.
 5. Meningkatkan kemudahan awam dan sosial di kampung tradisional dan pembangunan perumahan awam tersusun yang melibatkan rumah kos rendah serta kemudahan awam dan sosial yang berkaitan.
 6. Melaksanakan usaha pembasmian golongan miskin tegar di wilayah KEJORA melalui bantuan SPKR yang diwujudkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
 7. Program Desa Lestari merupakan ‘Program Transformasi Kampung’ bagi membangunkan kampung-kampung dan masyarakatnya selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia maju menjelang 2020. Terdapat 3 teras utama di bawah Program Desa Lestari iaitu:i) Dorongan Sektor Swasta
  ii) Dorongan Koperasi
  iii)Dorongan Usahawan Belia

C. AKTIVITI UTAMA

Aktiviti Utama Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa

Bil Aktiviti Utama Pihak Lain Yang Terlibat
1. Merancang, merangka dan melaksanakan program-program pembangunan kemanusiaan (Modal Insan) • Penduduk Wilayah KEJORA
2. Merancang, merangka dan melaksanakan program-program pembangunan dan kecemerlangan pendidikan ( Program Kecemerlangan Pendidikan ) • Belia Wilayah KEJORA
• Institusi Kemahiran dan Pendidikan
3. Menjadi urus setia Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ( SPKR ) • Penduduk Wilayah KEJORA
• GDW Wilayah KEJORA
4. Menyelaras dan mengemaskini maklumat Profil Kampung • GDW Wilayah KEJORA
5. Menyelaras dan melaksana program-program Pembangunan Ekonomi, Program Peningkatan Ekonomi ( PPP ), Program Latihan Kemahiran Kerjaya ( PLKK ), Program Bantuan Rumah ( PBR ) dan Mini RTC • Penduduk Wilayah KEJORA

D. PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Produk dan Perkhidmatan Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa

Bil Produk/Perkhidmatan Kumpulan Sasar
1. Pembangunan projek-projek, kemudahan awam dan sosial serta pembangunan ekonomi di Bandar-Bandar Baru dan kampung tradisional di wilayah KEJORA • Penduduk Wilayah KEJORA
2. Pelaksanaan program-program pembangunan insan serta sosial • Penduduk Wilayah KEJORA
3. Pelaksanaan usaha pembasmian golongan miskin tegar melalui Program Bantuan Rumah ( PBR ) di bawah Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ( SPKR ). • Peserta e-Kasih
4. Pembangunan Ekonomi Kampung melalui penubuhan koperasi ( Desa Abad-21 ) • GDayaW Wilayah KEJORA

Kemudahan Awam dan Sosial Bandar Mas

    

Kemudahan Awam dan Sosial Bandar Penawar