Portal Rasmi Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (kejora) | Bahagian Perancangan Strategik
1371
page,page-id-1371,page-child,parent-pageid-739,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Bahagian Perancangan Strategik

A. OBJEKTIF
Membantu menjadinyatakan wawasan untuk memajukan kawasan Johor Tenggara menerusi aktiviti Perancangan, Pelarasan, Pelaporan, Pemantauan serta Penilaian ke atas pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan fizikal dan sosial. Penumpuan diberikan kepada Bandar-bandar baru, pusat-pusat penempatan dan kampung-kampung tradisional yang melibatkan penyediaan prasarana, kemudahan-kemudahan awam dan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan institusi serta usaha-usaha untuk merapatkan jurang digital antara penduduk luar Bandar dengan bandar.

 

B. FUNGSI

  1. Merancang dan menggubal dasar-dasar, strategi dan pendekatan pembangunan di kawasan Johor Tenggara.
  2. Merancang dan menyelaras program-program pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Johor Tenggara
  3. Menyelaras pelaksanaan projek-projek dan program-program pembangunan khususnya bagi perancangan peruntukan di bawah program lima tahun agensi.
  4. Menjadi urus setia penyediaan dan pelaksana Petunjuk Prestasi Utama KEJORA
  5. Menjadi urus setia kepada program-program kajian KEJORA.
  6. Mengumpul dan menguruskan maklumat dan data-data asas mengenai kependudukan dan projek-projek pembangunan bagi kegunaan perancangan, pelaporan dan penilaian.
  7. Menyediakan laporan tahunan, laporan-laporan lain secara berkala dan nota-nota taklimat bagi kegunaan dan rujukan pihak-pihak berkepentingan.
  8. Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kepada pelbagai sumber peruntukan.
  9. Melaksanakan kajian penilaian outcome dan impak program/projek pembangunan KEJORA.

 

C. AKTIVITI UTAMA

Aktiviti Utama Bahagian Perancangan Strategik

 

Bil Aktiviti Utama Pihak Lain Yang Terlibat Sistem Semasa
1. Merancang dan menggubal dasar-dasar, strategi dan pendekatan pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Agensi Swasta
• Tiada
2. Merancang dan menyelaras program-program pembangunan • Agensi Pelancongan
• Agensi Kerajaan
• Agensi Swasta
• Tiada
3. Menyelaras pelaksanaan projek-projek dan program pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Tiada
4. Mengumpul dan mengurus data-data mengenai kependudukan dan projek pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• Tiada
• (*akan menggunakan Sistem Pangkalan Data Wilayah KEJORA)
5. Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan • Agensi Kerajaan • SPP II
6. Memantau pencapaian KPI KEJORA • Semua Bahagian • Tiada

 

D. PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Produk dan Perkhidmatan Bahagian Perancangan Strategik

 

Bil Produk/Perkhidmatan Kumpulan Sasar
1. Penggubalan dasar dan strategi pembangunan • Stakeholder KEJORA
• Pelanggan KEJORA
2. Penyelarasan program-program pembangunan
3. Pengurusan maklumat dan data-data mengenai kependudukan dan projek pembangunan
4. Penyediaan laporan tahunan dan laporan lain secara berkala untuk rujukan pihak-pihak berkepentingan
5. Pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan • Pelanggan KEJORA
• Pengurusan KEJORA
• Stakeholder KEJORA
6. Pemantauan pencapaian dan pelaksanaan KPI KEJORA • Pengurusan KEJORA
• Semua Bahagian
• Stakeholder KEJORA
7. Kajian penilaian outcome dan impak program/projek pembangunan KEJORA
Newsletter

 

Langgan RSS melalui E-mel

 

 

Acara

Mei, 2017

Saring Pilihan

Tiada acara

 

PEMBERITAHUAN PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN


Berikutan pembubaran Lembaga Bandaran Johor…
Lagi

 

Blog Pelancongan KEJORA


Sila layari Blog Pelancongan KEJORA untuk…
Lagi

 

SENARAI NAMA PENGGERAK DAN KAMPUNG JKKK


Info Lanjut
Lagi

 

FORMAT PROFIL KAMPUNG DAN PELAPORAN PENGGERAK


PROFIL KAMPUNG PELAPORAN PENGGERAK
Lagi