Piagam Pelanggan

Pengurusan Atasan KEJORA hendaklah memastikan keperluan pelanggan dikenalpasti, difahami dan dipenuhi dengan tujuan memberi dan mempertingkatkan lagi kepuasan pelanggan. Sehubungan dengan itu, pengurusan KEJORA telah menyatakan Piagam Pelanggan KEJORA, iaitu seperti berikut:

1 KEJORA komited dalam melaksanakan program peningkatan taraf sosial ekonomi penduduk luar bandar menerusi penyediaan kemudahan awam dan ameniti sosial serta program pembangunan sosial termasuk individu, keluarga dan masyarakat.
2 Projek-projek kemudahan awam serta ameniti sosial yang diluluskan dan mula dilaksanakan dalam tempoh 90 hari daripada tarikh kelulusan dan diserahkan kepada pihak berkaitan tidak lewat dari 7 hari setelah projek siap.
3 Bantuan dan sumbangan berbentuk kewangan yang diluluskan disalurkan selewat-lewatnya 7 hari sebelum program atau aktiviti dijalankan.
4 Komited untuk membantu golongan miskin tegar dan miskin Wilayah KEJORA melalui Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR), Program Bina Rumah (PBR), Program Peningkatan Pendapatan (PPP), Program Pembangunan Modal Insan (PPMI) dan Program Latihan Kemahiran (PLK), iaitu penyelenggaraan data profail peserta serta penyediaan dan pelaksanaan pelan tindakan.
5 Permohonan menyewa tanah kawasan tanaman campuran diluluskan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh iklan ditutup.
6 Permohonan sewaan premis/bengkel diluluskan dalam tempoh 60 hari dari tarikh iklan ditutup.
7 Skim Pinjaman Usahawan diluluskan dalam tempoh 60 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
8 Setiap tuntutan bayaran dibuat bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan bayaran yang lengkap.
9

Semua aduan pelanggan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari selepas aduan diterima.

10 Urusan jualbeli lot industri, diproses sebagaimana berikut:

  • Permohonan untuk membeli lot industri diluluskan dan ditawarkan dalam tempoh 45 hari dari tarikh iklan ditutup.
  • Surat perjanjian jualbeli lot industri antara pembeli dan KEJORA disempurnakan dalam tempoh 30 hari daripada bayaran 10% dijelaskan.
  • Permohonan tanah lot industri dimajukan kepada Kerajaan Negeri dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan dokumen-dokumen lengkap daripada syarikat.
  • Permohonan pertukaran nama syarikat, aktiviti syarikat dan mencagarkan lot industri kepada industri kewangan dimajukan kepada Kerajaan Negeri dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
11 Permohonan pelepasan gadaian akan diselesaikan dalam tempoh 18 hari daripada tarikh penerimaan yang lengkap.
12 Menyediakan, menyiapkan dan membekalkan maklumat aktiviti dalam tempoh 14 hari daripada permohonan diterima.
13 Memberi layanan mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan.