Visi, Misi & Objektif

VISI

Menjadi Peneraju Kemajuan Wilayah Johor Tenggara Pada Tahun 2030.

MISI

Menjadikan Wilayah Johor Tenggara Maju Dan Sejahtera Melalui Pemerkasaan Modal Insan, Prasarana dan Sosio Ekonomi Mapan.

OBJEKTIF

Objektif KEJORA berdasarkan kepada tiga objektif “Dasar Ekonomi Baru” iaitu mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Johor Tenggara.