Program Pembangunan Minda Insan (PPMI)

Matlamat program ini adalah untuk membangunkan minda dan sikap kumpulan sasar supaya lebih bermotivasi untuk berusaha meningkatkan ilmu, kemahiran dan pendapatan keluarga.