𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓𝐀𝐍 πŠπ„π‘π‰π€ π”ππ“π”πŠ 𝐂𝐀𝐃𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 πŠπ„π‘π‰π€π’π€πŒπ€ π’π“π‘π€π“π„π†πˆπŠ πŠπ„ π€π†π„ππ’πˆ π€ππ†πŠπ€π’π€ πŒπ€π‹π€π˜π’πˆπ€ (πŒπ˜π’π€) πƒπ€π‹π€πŒ ππ„πŒππ€ππ†π”ππ€π ππ„π‘π“π€ππˆπ€π

Pada 2 Julai 2024, KEJORA telah mengadakan Lawatan Penanda Aras Pengurusan Pembangunan Pertanian di Agensi Angkasa Malaysia, Kuala Lumpur yang bertujuan mendapatkan khidmat nasihat serta penerangan mengenai peranan dan perkhidmatan pihak MYSA yang boleh dikongsi dan digunapakai di dalam pengurusan dan pembangunan KEJORA terutamanya dalam kerja-kerja pemantauan pembangunan kawasan, penyimpanan data-data dan pengezonan kawasan terutamanya dalam bidang pertanian dengan menggunakan teknologi angkasa imej satelit remote sensing serta lain-lain yang berkaitan.
Program ini diketuai oleh YBrs. Puan Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) KEJORA dan diiringi oleh Pengurusan KEJORA serta Pegawai-pegawai KEJORA.
Terima kasih kepada Y.Bhg. Encik Samsuddin bin Omar, Timbalan Ketua Pengarah (R&D), Agensi Angkasa Malaysia yang telah sudi menyantuni deligasi dari KEJORA serta menyampaikan sedikit perkongsian berkaitan peranan, sumbangan serta khidmat nasihat yang boleh dikongsikan oleh Agensi Angkasa Malaysia.
Semoga segala perkongsian serta pertukaran idea ini dapat meningkatkan lagi perkhidmatan di KEJORA khususnya dalam bidang pengurusan pertanian serta meningkatkan kerjasama strategik di antara KEJORA bersama agensi-agensi kerajaan.