???? ????? ???? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ??????? (????) ??????? ?????? ????

???? ????? ???? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ??????? (????) ??????? ?????? ????
Sesi Libat Urus Program Pemerkasaan Institusi Pentadbiran Peringkat Kampung (IPPK) Wilayah KEJORA telah diadakan selama 2 hari bermula 22 hingga 23 Disember 2021 di Berjaya Waterfront Hotel, Johor Bahru, Johor. Sesi ini melibatkan penglibatan 35 Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) Wilayah KEJORA dan Pengggerak – Penggerak Kampung Tradisi Wilayah KEJORA bagi sesi bimbingan dan maklumbalas bagi pelaksanaan IPPK Tahun 2021.
Sesi Libat Urus ini turut dihadiri oleh Puan Norashikin Binti Mohamed Nawawi, Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Komuniti Desa, Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Tuan Sh. Khayulzahri Bin Sh. A. Raof, Pengurus Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa KEJORA serta pegawai-pegawai KPLB dan KEJORA.