π“πˆπŒππ€π‹π€π πŒπ„ππ“π„π‘πˆ πŠπŠπƒπ– 𝐋𝐀𝐖𝐀𝐓 πŠπ€π–π€π’π€π ππ„π‘π“π€ππˆπ€π πŠπ„π‰πŽπ‘π€

Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, YB Datuk Hjh Rubiah binti Hj Wang telah mengadakan lawatan ke Kawasan Pertanian Pengeli Kecil, Bandar Tenggara, Johor
Lawatan ini adalah bertujuan untuk melihat kepada potensi tanaman serta pembangunan projek-projek pertanian Wilayah KEJORA. YB Datuk Timbalan Menteri KKDW berpandangan bahawa, pengusaha yang telah berjaya harus berkongsi pengalaman kepada petani-petani baru. Perkongsian secara Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) ini perlu dilakukan demi mewujudkan rantaian perniagaan serta membantu petani memasarkan produk hasil tani mereka.
Turut hadir dalam lawatan ini ialah Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hazlina binti Jalil, Pengurus Besar KEJORA, YB Puan Fauziah binti Misri, ADUN Penawar merangkap Ahli Lembaga Pengarah KEJORA, Pn. Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) serta Pengurusan KEJORA.
Terima kasih kepada YB Datuk Hjh Rubiah binti Hj Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa & Wilayah atas lawatan ini.
#PenerajuTerasKemakmuran