BENGKEL PEMBANGUNAN KLASIFIKASI FAIL LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

Bengkel Pembangunan Klasifikasi Fail Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
Seramai 38 orang anggota KEJORA yang terdiri dari pihak pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanan KEJORA telah mengikuti Bengkel Pembangunan Klasifikasi Fail Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) yang telah diadakan pada 15 hingga 17 Mei 2023 bertempat di Hotel Mercure Shaw Parade Kuala Lumpur dengan kerjasama penceramah dari Arkib Negara Malaysia Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik iaitu Puan Hapiza binti Osman dan Puan Norazilah binti Daud manakala penceramah dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) iaitu Encik Mohamad Faiz bin Ismail, Pegawai Arkib. Turut hadir sama YBhg.Dato’ Haji Mohd Rusdi bin Mohd Darus (Pengurus Besar KEJORA), Puan Marlina binti Amir (Timbalan Pengurus Besar Pengurusan KEJORA) dan Puan Gowri P.S. Thangaya selaku Pengarah Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan, Arkib Negara Malaysia.
Bengkel Pembangunan Klasifikasi Fail Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) ini diadakan adalah untuk memberi kefahaman tentang kaedah dan tatacara penyediaan Sistem Klasifikasi Fail (KF). Selain itu, ia juga bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan menyediakan Sistem Klasifikasi Fail (KF), mengemaskini dan membangunkan Sistem Klasifikasi Fail urusan am dan fungsian yang baru. Sehubungan itu, antara objektif pelaksanaan bengkel ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat umum Klasifikasi Fail (KF) dalam DDMS 2.0 dan memberi kefahaman dan membantu dalam penyediaan Jadual Pelupusan Rekod sebagai pra-syarat pelaksanaan DDMS.
Diharapkan agar sistem DDMS akan dapat dilaksanakan pada tahun ini dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada Arkib Negara Malaysia dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanan KEJORA yang telah menjayakan kursus ini dengan penuh dedikasi.