BENGKEL PENGURUSAN REKOD RASMI KERAJAAN

Bermula dari 12 hingga 14 Februari 2023, seramai 36 orang anggota KEJORA telah mengikuti Bengkel Pengurusan Rekod Rasmi Kerajaan yang telah diadakan di Hotel Amansari, Bandar Penawar. Bengkel dengan kerjasama penceramah dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) telah disampaikan oleh Pegawai Arkib, Encik Mohamad Faiz bin Ismail, Pegawai Arkib.
Bengkel ini dilaksanakan dengan tujuan memberi pendedahan dan memahami asas-asas pengurusan rekod di Pejabat Awam dan secara tidak langsung membantu anggota KEJORA mendapat ilmu baharu berkaitan pengurusan rekod dan klasifikasi fail.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua anggota KEJORA yang telah menjayakan bengkel/kursus ini dengan penuh dedikasi.