PEMBERITAHUAN – PELAKSANAAN GST BAGI PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA DI KEJORA

Pihak Kontraktor/Pembekal/Syarikat
Pelaksanaan GST bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja di KEJORA
Maklumat Lanjut…

PEMBERITAHUAN – PENDAFTARAN PENAWAR-PENGERANG RUN 2015

Pendaftaran Penawar-Pengerang Run 2015 telah dibuka sekarang, tarikh tutup pendaftaran pada 16 Mei 2015, untuk mendaftar sila klik pprun.kejora.gov.my