PELAWAAN PERMOHONAN SKIM BANTUAN PERTANIAN KELOMPOK (SBPK) TAHUN 2024

PERMOHONAN
1.  Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan yang boleh diperolehi secara percuma melalui kaedah berikut:
i. Memuat turun di laman web KEJORA : www.kejora.gov.my, atau;
ii. Mengisi borang permohonan secara atas talian melalui google form iaitu: https://forms.gle/vWM3NhKM3VmDCb36A , atau;
iii. Mendapatkan borang permohonan di ibu pejabat KEJORA sepertimana alamat berikut:

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,
BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,
JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,
BANDAR PENAWAR,
81930 BANDAR PENAWAR,
JOHOR.

2. Permohonan yang lengkap perlulah dikembalikan kepada alamat diatas atau emelkan ke kejora@kejora.gov.my.
3. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 JULAI 2024 (SELASA) sebelum jam 5.00 petang. Borang yang diterima selepas daripada         tempoh tersebut tidak akan diterima dan diproses.
4. Sekiranya tiada sebarang jawapan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh iklan ditutup, maka permohonan tuan/puan adalah                      dianggap TIDAK BERJAYA.
5. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani, KEJORA di talian 07-8843000 atau
 07-8843156.

 

IKLAN SBPK 2024 Borang Permohonan SKIM BANTUAN PERTANIAN KELOMPOK (SBPK) 2024

PELAWAAN PERMOHONAN SKIM TUNAS AGRO (STAg) TAHUN 2024

PERMOHONAN
1. Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan yang boleh diperolehi secara percuma melalui kaedah berikut:
i. Memuat turun di laman web KEJORA : www.kejora.gov.my atau;
ii. Mengisi borang permohonan secara atas talian melalui google form iaitu: https://forms.gle/LRumPGYEGzg3eFaw6 atau;
iii. Mendapatkan borang permohonan di ibu pejabat KEJORA sepertimana alamat berikut:

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,
BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,
JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,
BANDAR PENAWAR,
81930 BANDAR PENAWAR,
JOHOR.

2. Permohonan yang lengkap perlulah dikembalikan kepada alamat diatas atau emelkan ke pertanian@kejora.gov.my.
3. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 JULAI 2024 (SELASA) sebelum jam 5.00 petang. Borang yang diterima selepas daripada         tempoh tersebut tidak akan diterima dan diproses.
4. Sekiranya tiada sebarang jawapan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh iklan ditutup, maka permohonan tuan/puan adalah                      dianggap TIDAK BERJAYA.
5. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani, KEJORA di talian 07-8843000 atau
    07-8843159.

IKLAN STAg 2024 Borang Permohonan SKIM TUNAS AGRO (STAg) TAHUN 2024

IKLAN TAWARAN SEWAAN RUANG NIAGA KEJORA BIL. 1/2024

 1. Tempoh tawaran permohonan ini adalah sebagaimana berikut:

                                          Tarikh Mula      : 25 Jun 2024 (SELASA)

                                          Tarikh Tutup    :   8 Julai 2024 (ISNIN)

2. Syarat-syarat permohonan adalah sebagaimana berikut:

 • Warganegara Malaysia;
 • Bumiputera;
 • Penduduk / Pengusaha di dalam Wilayah KEJORA (Bandar Baharu KEJORA, FELDA, kampung tradisional & kawasan sekitar); dan
 • Permohon baru atau sedang menjalankan perniagaan.

3. Pemohon baharu adalah dinasihatkan agar membuat semakan & lawatan ke atas premis yang berkenaan sebelum mengemukakan permohonan.

4. Dokumen-dokumen PERLU dimuatnaik bersama Borang Permohonan Sewaan Premis adalah sebagaimanaberikut:

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Pendaftaran SSM (Borang A atau D termasuk maklumat perniagaan & makluman pemilik masa kini)
 • Salinan Borang 9, Borang 24 & Borang 49 (jika pendaftaran syarikat atau Sdn. Bhd.)
 • Salinan Lesen Perniagaan (jika ada)
 • Salinan Penyata Kewangan terkini ATAU Penyata Akaun Bank (3 bulan terakhir) ATAU Salinan Buku Simpanan Bank (butir akaun & baki akhir)
 • Salinan sijil atau dokumen sokongan lain yang berkaitan (contoh seperti Persijilan HALAL, penyertaan kursus & lain-lain)
 • Salinan sijil akademik tertinggi

Nota** Dokumen-dokumen perlu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung/Pengerusi Jawatankuasa Persatuan Penduduk/Penghulu/Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan ke atas

5. Sila lengkapkan borang permohonan di https://forms.gle/NF85LbpYvVffeES3A sebelum atau pada 8 Julai 2024 sebelum pukul 5.00 petang.

6. Permohonan yang tidak lengkap & tidak mengemukakan dokumen-dokumen di atas akan dikira TERBATAL serta tidak akan diproses.

7. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Unit Ekonomi & Usahawan KEJORA di talian 078843036.

 

IKLAN PREMIS BIL12024

KURSUS PEMBUATAN PASTRI

🍰 Jom sertai Kursus Pembuatan Pastri – _Special Pastry Product Decoration_ anjuran bersama KEJORA dan ICYM TVET Centre (ITC)! Pelajari teknik-teknik terkini dalam penyediaan pastri yang lazat dan berkualiti. Dapatkan pengalaman praktikal dari pakar industri dan kembangkan kemahiran anda dalam seni pembuatan pastri.
Daftar sekarang melalui pautan https://forms.gle/Xy2TkPT87rKKD3nZ6 atau imbas QR. Sila hubungi Unit Ekonomi dan Usahawan di talian 07-884 3194

IKLAN SEBUTHARGA BAGI KLDSB/SH/TPP/ PAIP PEMBENTUNG / PAKEJ 2C/ 2024

IKLAN SEMULA SEBUTHARGA PAIP PEMBENTUNGAN.docx

IKLAN KENYATAAN SEBUT HARGA KLDSB/SH/TPP/ PAIP PEMBENTUNG / PAKEJ 2C/ 2024

IKLAN SEBUTHARGA PAIP PEMBENTUNG

KEPUTUSAN TENDER LKJT/UT/KG.TERSUSUN KAHANG/P/2021/P019

KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER

LKJT/UT/KG.TERSUSUN KAHANG/P/2021/P019 : CADANGAN PELANTIKAN PERUNDING UKUR BAGI KERJA UKUR PECAH SEMPADAN SECARAH SERAH BALIK KURNIA SEMULA

P019

LKJT/UT/KG.BARU SG. SELUYUT/P/ 2022/K322 CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENTERNAKAN LEBAH KELULUT

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENTERNAKAN LEBAH KELULUT DI SEBAHAGIAN PTD 5951 (PLOT 2) SELUAS 12.74 EKAR, KAMPUNG BARU SUNGAI SELUYUT, MUKIM KOTA TINGGI, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA’ZIM         


Tarikh:  6 DISEMBER 2023 (Rabu)
Masa:  10.00 pagi
Tempat: BILIK MESYUARAT PUNGGAI KEJORA, BANGUNAN IBU PEJABAT KEJORA, JALAN DATO’ HJ HASSAN YUNUS, 81930 BANDAR PENAWAR, JOHOR DARUL TA’ZIM  

 1. Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 29 NOVEMBER 2023 (Rabu) hingga 27 DISEMBER 2023 (Rabu), semasa waktu pejabat di Unit Teknikal, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim.
 2. Dokumen tender akan dijual mulai 6 DISEMBER 2023 (Rabu), di kaunter Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim sehingga 20 DISEMBER 2023 (RABU). Kontraktor dikehendaki membawa sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah sehingga tarikh tutup tender. Satu salinan sijil-sijil tersebut juga mesti dibawa semasa membeli dokumen tender.
 3. Pembelian dokumen tender melalui FPX Online banking (Senangpay) yang boleh diakses melalui laman web Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Pembelian dokumen tender juga boleh dibuat menggunakan Kad Debit atau Kad Kredit di Kaunter Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim, berharga seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas dan bayaran ini tidak dikembalikan.
 4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN. Kehadiran Pemilik Syarikat adalah DIWAJIBKAN serta dikehendaki membawa sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah sehingga tarikh tutup tender. Bagi Syarikat yang telah menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak pada 29 November 2023 TIDAK PERLU hadir semula ke sesi taklimat dan lawatan tapak tersebut.
 5. Tender ini akan ditutup pada 27 DISEMBER 2023 (Rabu) Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai serta dilabelkan seperti tajuk kerja di atas dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim pada hari tersebut sebelum jam 00 tengah hari.PUSAT PENTERNAKAN KELULUT SELUYUT

 

LKJT/UT/KG.BARU SG. SELUYUT/P/ 2022/K322 CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENTERNAKAN LEBAH KELULUT

LKJT/UT/KG.BARU SG. SELUYUT/P/ 2022/K322 CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENTERNAKAN LEBAH KELULUT DI SEBAHAGIAN PTD 5951 (PLOT 2) SELUAS 12.74 EKAR, KAMPUNG BARU SUNGAI SELUYUT, MUKIM KOTA TINGGI, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA’ZIM   

 1. Sesi Taklimat : 29 November 2023 (Rabu)

10.00 Pagi

Bilik Taklimat KEJORA, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA.

 1. Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 29 NOVEMBER 2023 (Rabu) hingga 20 DISEMBER 2023 (Rabu), semasa waktu pejabat di Unit Teknikal, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim.
 2. Dokumen tender akan dijual mulai 29 NOVEMBER 2023 (Rabu), di kaunter Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim sehingga 13 DISEMBER 2023 (RABU). Kontraktor dikehendaki membawa sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah sehingga tarikh tutup tender. Satu salinan sijil-sijil tersebut juga mesti dibawa semasa membeli dokumen tender.
 3. Pembelian dokumen tender melalui FPX Online banking (Senangpay) yang boleh diakses melalui laman web Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Pembelian dokumen tender juga boleh dibuat menggunakan Kad Debit atau Kad Kredit di Kaunter Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim, berharga seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas dan bayaran ini tidak dikembalikan.
 4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN. Kehadiran Pemilik Syarikat adalah DIWAJIBKAN serta dikehendaki membawa sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah sehingga tarikh tutup tender.
 5. Tender ini akan ditutup pada 20 DISEMBER 2023 (Rabu) Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai serta dilabelkan seperti tajuk kerja di atas dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim pada hari tersebut sebelum jam 00 tengah hari.

                                                              

IKLAN 22.11.2023 – PUSAT PENTERNAKAN KELULUT SELUYUT

IKLAN JAWATAN KOSONG DI LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA

IKLAN JAWATAN KOSONG TETAP & KONTRAK

Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan mengisi kekosongan di KEJORA.

 1. JURUUKUR BAHAN GRED J41 (KONTRAK)
 2. PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED J41 (TETAP)
 • Permohonan hanya boleh dibuat secara online melalui Laman Web KEJORA di alamat www.kejora.gov.my iaitu pada pautan e-perjawatan atau di alamat http://eperjawatan.kejora.gov.my ;
 • Permohonan yang lewat dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan;
 • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
 • Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup dianggap gagal;
 • Pegawai untuk dihubungi:

Puan Azimah binti Ismail                          Puan Nor Azila binti Mohamed
07-8843000 ext: 3057                                07-8843000 ext: 3050

TARIKH TUTUP PERMOHONAN ADALAH PADA : 11 NOVEMBER 2023 (SABTU)