PELAWAAN PERMOHONAN SKIM TUNAS AGRO (STAg) BIL. 3/2022

Pelaksanaan program ini juga akan melahirkan usahawan pertanian baru terutamanya golongan muda di wilayah KEJORA dalam melaksanakan projek-projek pertanian.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Permohonan program adalah adalah terbuka kepada individu yang baru menceburkan diri dalam bidang pertanian bagi melaksanakan projek pertanian secara berskala kecil dengan syarat-syarat dan terma-terma sepertimana berikut:
  1. Pemohon telah menghadiri mana-mana kursus & latihan pertanian di bawah anjuran KEJORA atau lain-lain Agensi Kerajaan/ Swasta sekurang-kurangnya sekali.
  2. Pemohon mestilah berumur diantara lapan belas (18) hingga empat puluh (40) tahun pada tahun permohonan
  3. Pengalaman dalam melaksanakan projek pertanian adalah tidak diwajibkan;
  4. Pemohon mestilah berstatus Bumiputera;
  5. Had pembiayaan keatas projek adalah maksimum sehingga RM5,000.00 (Ringgit Malaysia : Lima Ribu Sahaja) bagi setiap projek;
  6. Jenis bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk perbekalan peralatan dan input pertanian sahaja mengikut keperluan sebenar;

 

PERMOHONAN

  1.  Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan yang boleh diperolehi secara percuma melalui kaedah berikut:
  2. Memuat turun di laman web KEJORA : www.kejora.gov.my, atau;
  3. Mengisi borang permohonan secara atas talian melalui google form iaitu:

https://forms.gle/YQj48rHHGK8Ba4b19 atau;

      4. Mendapatkan borang permohonan di ibu pejabat KEJORA sepertimana alamat berikut:

 

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,

BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,

JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,

BANDAR PENAWAR,

81930 BANDAR PENAWAR,

JOHOR.

 

5. Permohonan yang lengkap perlulah dikembalikan kepada alamat diatas atau emelkan ke kejora@kejora.gov.my.

6. Tarikh tutup permohonan adalah pada 19 OKTOBER 2022 (RABU) sebelum jam 5.00 petang. Borang yang diterima selepas daripada  tempoh tersebut tidak akan diterima dan diproses.

7. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani, KEJORA di talian 07-8843000 atau          07-8843156.

Sekian, terima kasih.

 

Borang Permohonan SKIM TUNAS AGRO tahun 2022 IKLAN STAg SIRI 3 – 2022 LATEST

 

 

TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH (LKJT/PPSM/PELUPUSANKENDERAAN/2022/SH103

KENYATAAN TENDER PERLUPUSAN KENDERAAN OGOS 2022

JADUAL TAWARAN TENDER LKJT/PEL/EKOPELANCONGANSUNGAISEDILI/WA/2022/P001

Jadual Tawaran Tender P001 Kajian Program Pembangunan Ekopelancongan Menelusuri Sungai Sedili

KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER LKJT/UT/BP/WR/2021/K318

Keputusan Muktamad Tender K318-100822

KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER LKJT/UT/SG. MUPOR/P/2021/K317

Keputusan Muktamad Tender K317

JADUAL TAWARAN TENDER : LKJT/UT/BP/WR/2021/K318

Berikut adalah jadual tawaran tender bagi cadangan kerja-kerja menaiktaraf ruang pejabat di ibu pejabat KEJORA, jalan dato’ hj. hassan yunus, ptb 1326, ptb 1658 hingga ptb 1667, bandar penawar, mukim tanjung surat, daerah kota tinggi, Johor Darul Ta’zim

JADUAL TAWARAN TENDER K318

TAWARAN TENDER : LKJT/PEL/EKOPELANCONGAN SUNGAI SEDILI/WA/2022/P001

1. Pelawaan ini adalah terbuka kepada FIRMA PERUNDING yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan tempoh                                   pendaftaran masih sah di bawah kod bidang 340107 – Kajian Pelancongan untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut :-

                     NO. TENDER         : LKJT / PEL / EKOPELANCONGAN SUNGAI SEDILI / WA / 2022 / P001
NAMA KAJIAN     :  KAJIAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKOPELANCONGAN MENELUSURI SUNGAI SEDILI BESAR
SESI TAKLIMAT  :
TARIKH : 28 JULAI 2022 (KHAMIS) | MASA :  10.00 PAGI
                     TEMPAT : BILIK MESYUARAT SEMANGGAR, (BAHAGIAN PELANCONGAN) BANGUNAN IBU PEJABAT                                                 KEJORA, JALAN DATO HJ HASSAN YUNOS, BANDAR PENAWAR, KOTA TINGGI, JOHOR

    2SIDANG VIDEO : PAUTAN BOLEH DIAKSES MELALUI
          https://lembagakemajuanjohortenggara.my.webex.com/lembagakemajuanjohortenggara.my/j.php?                                                          MTID=m5c77d765208e019151319030edc9821f

          Meeting number: 2648 619 9894
          Password: 123456# (1234560 from phones and video systems)

    3. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapatkan                        daripada Kaunter Bahagian Pelancongan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA bermula 28 Julai 2022 (Khamis) sehingga 4 Ogos             2022 (Khamis).
    4. Pembelian dokumen pelawaan boleh dibuat melalui FPX Online Banking (senangpay) yang boleh diakses melalui laman web                                    www.kejora.gov.my. Pembelian dokumen juga boleh dibuat menggunakan Kad Debit / Kad Kredit berharga seperti yang dinyatakan dalam              jadual di atas dan bayaran ini tidak akan dikembalikan.
5. Pelawaan ini akan ditutup pada 11 Ogos 2022 (Khamis).

 

Iklan Tender Kajian Sungai Sedili

JADUAL TAWARAN TENDER LKJT/UT/SG. MUPOR/P/2021/K317

NOTA:
HARGA-HARGA TAWARAN DI DIBAWAH ADALAH HARGA YANG TERCATAT DI DALAM DOKUMEN TENDER YANG DITERIMA DAN BELUM DIPERIKSA. KEJORA ADALAH TIDAK TERIKAT DENGAN MANA-MANA TENDER TERENDAH ATAU MANA-MANA TENDER.

Jadual Tawaran Tender K317

TAWARAN IKLAN TENDER : LKJT/UT/SG.MUPOR/P/2021/K317

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan Pusat Khidmat Kontraktor dalam Gred dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

 

LKJT/UT/ SG. MUPOR/ P/2021/K317 : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR LADANG FERTIGASI DAN RUMAH LINDUNGAN HUJAN SERTA KOMPONEN-KOMPONEN YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PTD 256 HS(D) 1047 (PLOT 14 DAN PLOT 15) SELUAS 40.12 EKAR, KAWASAN TANAMAN CAMPURAN SG. MUPOR, MUKIM ULU SG. SEDILI BESAR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TA’ZIM

 

Tender ini akan ditutup pada 2 JUN 2022,. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai serta dilabelkan seperti tajuk kerja di atas dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, Bandar Penawar, 81930 Kota Tinggi, Johor pada hari tersebut sebelum jam 12.00 tengahari.

Taklimat (12/05/2022 – 10.00 Pagi): 

Belian Dokumen Online klik sini:   

 

Maklumat lanjut Tender boleh di lihat di laman

 KEJORA atau seperti di bawah :

IKLAN TENDER FERTIGASI SG MUPOR K317

 

KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER LKJT/UT/KG. TUAN SEH/P/2020/K315

Keputusan Muktamad Tender K315