Coretan Lebaran Pengurusan KEJORA Sambutan Hari Raya Dalam Norma Baharu.