Desa Lestari

PDL merupakan satu inisiatif KKLW di bawah Program Transformasi Kerajaan ( GTP ) 2.0 bagi memperkasa ekonomi masyarakat luar bandar melalui pelaksanaan projek-projek ekonomi secara berkomuniti.

Bermula pada tahun 2013, sebanyak 80 buah kampung di seluruh negara telah dikenalpasti serta memiliki potensi untuk dimajukan melalui pelaksanaan projek-projek ekonomi.

Sejak ia diperkenalkan, sebanyak 9 buah kampung dalam Negeri Johor telah dipilih untuk menyertai PDL. Daripada jumlah itu, 2 daripadanya merupakan Kampung Tradisi seliaan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ( KEJORA ) iaitu Kampung Mawai, Kota Tinggi, Johor dan Kampung Isnin Maarof, Kluang, Johor.

Usaha ini merupakan satu inisiatif baru kerajaan untuk memperkasakan ekonomi penduduk luar bandar melalui inisiatif cooperative driven bagi memperkasa ekonomi masyarakat luar bandar dengan mendaya upaya koperasi sebagai agen pembangunan ekonomi di peringkat kampung