CORPORATE

Board of Directors

Lembaga Pengarah

BIL
AHLI LEMBAGA
PENYANDANG
JAWATAN
TARIKH PELANTIKAN
MULA
TAMAT
1
PENGERUSI
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
2
TIMBALAN PENGERUSI
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
3
AHLI (KKDW)
YBHG. DATO’ AFANDI BIN NORDIN
SETIAUSAHA BAHAGIAN, BAHAGIAN PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN (PP), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKDW)
26.02.2022
25.02.2024
4
AHLI (MOF)
YBHG. ENCIK JEFFERY BIN YON
KETUA SEKSYEN, RANTAIAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN & TENDER MENTERI, BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN, KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF)
15.05.2021
14.05.2023
5
AHLI (WAKIL UPE)
YBHG. PUAN ZAEIDAH BINTI MOHAMED ESA
PENGARAH, BAHAGIAN PERTANIAN, UNIT PERANCANG EKONOMI (EPU), KEMENTERIAN EKONOMI
01.04.2021
31.03.2023
6
AHLI (WAKIL KERAJAAN NEGERI 1)
YB TAN SRI DATO’ DR. HAJI AZMI BIN ROHANI
SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
01.04.2021
31.03.2023
7
AHLI (WAKIL KERAJAAN NEGERI 2)
YB DATO’ HAJI ASHARI BIN KASNAN
PENGARAH, PEJABAT TANAH DAN GALIAN JOHOR,
01.05.2022
30.04.2024
8
AHLI (WAKIL KERAJAAN NEGERI 3)
YB DATIN PADUKA HAJAH HAZLINA BINTI JALIL
PEGAWAI DAERAH, PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI
01.07.2022
30.06.2024
9
AHLI (PENGURUS BESAR KEJORA)
YBHG. DATO’ HAJI MOHD RUSDI BIN MOHD DARUS
PENGURUS BESAR, LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
15.09.2021
14.09.2023
10
AHLI (WAKIL PROFESIONAL 1)
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
11
AHLI (WAKIL PROFESIONAL 2)
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
12
AHLI (WAKIL PROFESIONAL 3)
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
13
AHLI (WAKIL PROFESIONAL 4)
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
-KOSONG-
14
AHLI SILIH GANTI (WAKIL KKDW)
YBHG. ENCIK MOHD FARISZAN BIN AHMAD
SETIAUSAHA BAHAGIAN, BAHAGIAN PELABURAN DAN KAWAL SELIA ANAK SYARIKAT (PSA), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KKDW)
26.02.2022
25.02.2024
15
AHLI SILIH GANTI (WAKIL MOF)
YBHG. PUAN JACINTA ANAK FRANKY AKANG
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA, BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGIK BADAN BERKANUN, KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF)
15.05.2021
14.05.2023
16
AHLI SILIH GANTI (WAKIL EPU)
YBHG. PUAN ROSNITA BINTI HAMZAH
TIMBALAN PENGARAH, BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KETENTERAMAN AWAM, UNIT PERANCANG EKONOMI (EPU), KEMENTERIAN EKONOMI
15.10.2021
31.03.2023