CORPORATE INTEGRITY PLEDGE

KEJORA telah menunjukkan komitmen dalam menangani isu-isu berkaitan rasuah, penyelewengan serta salah guna kuasa dengan menandatangani Ikrar Integriti Korporat (CIP) pada 4 Mei 2014. Majlis menandatangani ikrar ini telah diketuai oleh YBhg. Dato’ Haji Azizan Bin Md. Rais (Mantan Pengurus Besar KEJORA) dengan disaksikan oleh YBhg Dato’ Simi Bin Abdul Ghani (Mantan Pengarah SPRM Negeri Johor) serta YB Datuk Ir. Haji Hasni Bin Haji Mohammad (Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah).

Dengan menandatangani CIP ini telah menunjukkan kesungguhan KEJORA dalam melaksanakan usaha-usaha berikut:

INTEGRITI1

Melalui CIP yang telah ditandatangani ini juga, KEJORA telah melaksanakan keseluruhan 10 inisiatif CIP berdasarkan panduan pihak SPRM. 10 inisiatif yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana berikut:

INTEGRITI2
INTEGRITI3