Inisiatif Mini RTC

Secara umumnya inisiatif mentransformasikan MID kepada Mini RTC adalah bertujuan :

  • Untuk berperanan sebagai penghubung masyarakat luar bandar dalam komuniti yang kecil dengan aktiviti yang mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi mewujudkan impak ekonomi dan pendapatan berganda
  • Menjadi perantara kepada kelancaran program transformasi kerajaan di UTC, RTC dan Mini RTC

Melaksanakan 8 Inisiatif Mini RTC pada skala yang lebih kecil mengikut kesesuaian dan keperluan komuniti setempat.

mini rtc

mini rtc 2

>