Latihan dan Bimbingan

Membantu usahawan meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang keusahawanan melalui ;

  • Kursus dan latihan anjuran KEJORA
  • Kursus dan latihan anjuran KKLW
  • Kursus dan latihan oleh jabatan dan agensi kerajaan lain
  • Kursus dan latihan anjuran swasta