Pembangunan Perindustrian

Menjana sumber ekonomi wilayah Johor Tenggara melalui sektor perindustrian ke arah menjadikan wilayah KEJORA wilayah maju pada tahun 2020

  • Mewujudkan peluang pekerjaan
  • Menggalakkan pengurusan sumber tempatan dan industri “Export Oriented”
  • Menggalakkan pertumbuhan industri seimbang
  • Memajukan Industri Kecil Sederhana (IKS) dan penyertaan kaum bumiputera dalam sektor perindustrian
  • Mengurangkan migrasi penduduk luar bandar
LOKASI LUAS KAWASAN DIBANGUNKAN (EKAR) JUMLAH LOT JUMLAH SYARIKAT
BANDAR TENGGARA

FASA I

FASA II

280

170

73

73

41

39

BANDAR PENAWAR

FASA I

FASA II

80

80

15

49

12

27

JUMLAH 610 210 119