Pembangunan Premis & Prasarana Perniagaan

LOKASI JENIS PREMIS BILANGAN
BANDAR PENAWAR Gerai dan Kiosk 70
Kedai Berkunci 11
Bengkel 27
BANDAR MAS Gerai 23
Kedai Berkunci 16
Bengkel 6
Industri Kecil Sederhana (IKS) 4
TANJUNG BALAU Gerai dan Kiosk 21
Kedai 3
TANJUNG PUNGGAI Gerai 16
BANDAR TENGGARA Gerai dan Kiosk 43
Gerai Pasar Awam 35
Kedai Berkunci 27
Bengkel 20
Industri Kecil Sederhana (IKS) 14
Kilang Inkubator 2
BANDAR SRI PERANI Gerai 5
Kedai Berkunci 4
Industri Kecil Sederhana (IKS) 2
BANDAR PETRI JAYA Gerai 4
Kedai Berkunci 5
Bengkel 2
TAMAN SRI LAMBAK Gerai dan Kiosk 19
Bengkel 4
Industri Kecil Sederhana (IKS) 8
TAMAN BAYU DAMAI Gerai 35