KEJORA@App_Default-image

UNIT PERUNDANGAN

Menyediakan draf perjanjian sama ada sewaan, pajakan, pinjaman dan sebagainya, mengarahkan panel peguam menyediakan draf perjanjian, menyemak draf perjanjian dan menyediakan draf akhir berdasarkan pandangan dan ulasan bahagian.

Mengurus dan menyempurnakan borang pindahmilik, gadaian, pelepasan gadaian, pajakan serta lain-lain borang berkaitan dengan tanah.

Meneliti dan menyemak sesuatu kes tuntutan, kes KEJORA disaman dan memberi arahan kepada panel peguam untuk memulakan tindakan undang-undang atau pembelaan serta memantau perjalanan kes yang melibatkan KEJORA terutamanya sebagai Defendan