Usahawan Automotif

Objektif Program

  • Melahirkan usahawan automotif yang pro-aktif, dunamik, berdaya maju dan berdaya tahan
  • Melahirkan usahawan yang dapat mengeluarkanproduk perkhidmatan yang berkualiti dan berdaya saing untuk pasaran tempatan
  • Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumipitera (MPPB)
  • Menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan dan sokongan
  • Menciptakan peluang, kemudahan dan inisiatif yang konstruktif dan berpiawaian tinggi