Kemudahan Awam & Sosial

Penyediaan pelbagai kemudahan awam dan sosial umumnya telah disediakan lebih awal di sesebuah kawasan terutamanya di bandar-bandar baru yang diwujudkan. Usaha untuk mempertingkatkan kemudahan awam ini sentiasa diteruskan selaras dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah.