Latar Belakang

Kejora adalah salah sebuah agensi badan berkanun di bawah Kementerian Kemauan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) yang berfungsi sebagai agen Pembangunan Wilayah bagi kawasan Tenggara Negeri Johor. Pembangunan wilayah meliputi 16% kawasan Negeri Johor dengan jumlah keluasan 300, 111 hektar. Ianya terbahagi kepada 2 wilayah kecil iaitu Johor Tengah (149 009 hektar) dan Pengerang (151, 356 hektar). Terletak di dua daerah Kota Tinggi (75%) dan Kluang (25%).

 
Penubuhan

 1. Ditubuhkan pada 1 Jun 1972 di bawah Akta Parlimen 75
 2. Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
 3. Enakmen Bil. 7/1972 Enakmen Kejora
 4. Enakmen Lembaga Kemajuan Johor Tenggara

 
Objekif

 1. Mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi
 2. Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan
 3. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi

 
Peranan

 1. Memaju dan megelakaan ekonomi dan sosial
 2. Membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi da sosial
 3. Pembangunan tempat tinggal
 4. Pembangunan pertanian
 5. Pembangunan perusahaan
 6. Pembangunan Perdagangan
 7. Mengawal dana peneyelarasan aktiviti ekonomi dan sosial
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan