KOMUNITI

Pengenalan Kampung Tradisi

Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa ( PSPD ) telah dipertanggungjawabkan untuk menyelia 34 buah Kampung Tradisi yang terletak di dalam wilayah KEJORA terdiri daripada 15 mukim dan merangkumi 2 daerah.

Bagi menjamin sistem penyampaian yang lebih efisien, pihak pengurusan KEJORA  telah melantik 32 orang Penggerak untuk menyelia Kampung-kampung Tradisi ini.

Penggerak berperanan untuk menjalinkan kerjasama dengan penghulu / pentadbir mukim bagi memberi nasihat, idea, kesedaran motivasi dan bimbingan kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) dalam merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pembangunan kampung seliaan masing-masing.