header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

Penggerak

SENARAI NAMA PENGGERAK MENGIKUT KAMPUNG

Pengenalan

Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 08 Julai 2020 telah bersetuju untuk menambah baik pelaksanaan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan (MPKKP) bagi memastikan ianya akan menjadi institusi yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan kampung.

Selaras dengan penambahbaikan tersebut, MPKK dan MPKKP dijenamakan semula kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP).