Aktiviti dan Perkhidmatan

Aktiviti Utama Pusat Komuniti Desa (PKD) ialah :

  • Menyediakan pusat ‘Satu Hentian Pelbagai Perkhidmatan’ kepada penduduk kampung dalam mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan.
  • Menyediakan prasarana untuk penduduk kampung memasarkan produk mereka
  • Menyediakan platform kepada agensi-agensi kerajaan yang ingin menjalankan program untuk memperkasakan penduduk kampung baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik.
  • Menyebarkan peranan dan fungsi RTC.
  • Berperanan sebagai penyampai maklumat kepada penduduk kampung mengenai dasar-dasar kerajaan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan kepada penduduk kampung.
  • Melaksanakan program merapatkan jurang digital.

Lain-lain perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan sebagaimana berikut :

BIL PERKHIDMATAN
1. Kursus Komputer dan Latihan ICT
2. Kursus Kemahiran Desa
3. Perkhidmatan penggunaan mesin faks, mesin pengimbas (Scanner)
4. Upah menaip
5. Perkhidmatan binding dan laminating
6. Perkhidmatan percetakan
7. Perkhidmatan pembayaran bil-bil dan perbankan secara dalam talian
8. Menjual alat tulis
9. Perkhidmatan gambar pasport
10. Agen menjual peralatan komputer
11. Perkhidmatan baikpulih komputer
12. Perkhidmatan internet dan wifi
13. Perkhidmatan penyediaan video korporat
14. Perkhidmatan rekabentuk web
15. Kiosk Informasi 1 Malaysia
16. Agen pertanian bernilai tinggi
17. Agen pemprosesan produk agro makanan
18. Agen pengurusan rantaian bekalan hasil pertanian
19. Perkhidmatan kesihatan 1Malaysia
20. Agen kemudahan pembiayaan kewangan