Mini RTC Wilayah KEJORA

Mulai tahun 2013, seluruh Medan Infodesa telah ditukar kepada Mini RTC selaras dengan matlamat kerajaan untuk mempercepatkan transformasi luar bandar sebagai kawasan yang produktif, maju dan berdaya saing.

[mediagrid cat=”15″ title_under=”1″]

Objektif Mini RTC :

  1. Sebagai ‘One Stop Centre’ kepada penduduk luar Bandar.
  2. Menyediakan prasarana untuk penduduk kampung memasarkan produk keluaran mereka bagi meningkatkan taraf sosial ekonomi.
  3. Sebagai ‘Satu Hentian Pelbagai Perkhidmatan’.

Pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Mini RTC Wilayah KEJORA seperti berikut :

BIL MINI RTC BILANGAN KOMPUTER PAUTAN
MINI RTC DAERAH
1. Mini RTC Kg. Mawai Baru 20 buah http://midenam.wordpress.com/
MINI RTC MUKIM
1. Mini RTC Tanjung Sedili 10 buah http://midsatu.wordpress.com/
2. Mini RTC Layang-layang 10 buah http://midkp.wordpress.com/
3. Mini RTC Sungai Kapal 10 buah http://midsgkapal.wordpress.com/
4. Mini RTC Bukit Raja 10 buah http://midbktraja.wordpress.com/
5. Mini RTC Kahang 10 buah http://middua.wordpress.com/

Senarai Perkhidmatan Di MINI RTC Wilayah KEJORA

BIL PERKHIDMATAN
1. Kursus komputer
2. Upah menaip
3. Perkhidmatan penggunaan mesin faks, mesin pengimbas (Scanner)
4. Perkhidmatan penggunaan mesin faks, mesin pengimbas (Scanner)
5. Perkhidmatan binding dan laminating
6. Perkhidmatan percetakan
7. Perkhidmatan pembayaran bil-bil dan perbankan secara dalam talian
8. Menjual alat tulis
9. Perkhidmatan gambar pasport
10. Agen menjual peralatan komputer
11. Perkhidmatan baikpulih komputer
12. Perkhidmatan internet dan wifi
13. Perkhidmatan penyediaan video korporat
14. Perkhidmatan rekabentuk web
15. Kiosk Informasi 1 Malaysia
16. Agen pertanian bernilai tinggi
17. Agen pemprosesan produk agro makanan
18. Agen pengurusan rantaian bekalan hasil pertanian
19. Perkhidmatan kesihatan 1Malaysia
20. Agen kemudahan pembiayaan kewangan