Mini RTC pada dahulunya dikenali sebagai Medan Infodesa (MID) yang telah dinaiktaraf selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Bajet 2013 yang lalu. Cadangan penaiktarafan ini adalah merupakan usaha pihak kerajaan untuk mempercepatkan transformasi luar Bandar sebagai kawasan yang produktif, maju dan berdaya saing.

 

Kini, peranan Mini RTC menjadi semakin meluas dan tidak terhad, berbanding dengan MID yang hanya berfungsi sebagai pusat ICT dan tertumpu kepada pelaksanaan program-program merapatkan jurang digital. Mini RTC akan menjadi platform untuk menyelaras semua program daripada pelbagai agensi/jabatan berlandaskan konsep Strategi Lautan Biru Nasional 5 (NBOS 5 dan NBOS 8).

 

Langkah menaiktaraf MID kepada Mini RTC juga akan memperluaskan skop, peranan dan fungsi Pengurus sedia ada. Fokus kini tertumpu kepada usaha menggalakkan kolaborasi pelbagai agensi/jabatan/swasta dalam aspek tenaga dan kepakaran bagi melaksanakan program di premis Mini RTC. Kolaborasi ini dijalankan dengan memaksimakan penggunaan sumber sedia ada di pelbagai kementerian yang terlibat bagi mencipta lonjakan dalam pembangunan luar bandar melalui penjimatan kos serta pelaksanaan program/aktiviti dalam tempoh yang singkat (quick win).

 

Terdapat 5 buah MID yang telah dinaiktaraf kepada Mini RTC dalam Wilayah KEJORA iaitu:

KATEGORI

MEDAN INFODESA (MID)

MINI RTC

MID Daerah

MID Kampung Mawai Mini RTC Mawai Baru

MID Mukim

MID Kampung Sri Gading Mini RTC Tanjung Sedili
MID Kampung Paya Mini RTC Layang-layang
MID Kampung Contoh Mini RTC Kahang
MID Kampung Bukit Raja Mini RTC Bukit Raja

 

Pengurus-pengurus Mini RTC Wilayah KEJORA

 

MINI RTC NAMA PENGURUS TARIKH BERKHIDMAT
Mawai Baru Pn. Nurul Huda Binti Hassan 03 Ogos 2011 hingga sekarang
Tanjung Sedili Pn. Suziyanah Binti Ab. Rahim 18 Jun 2008 hingga sekarang
Layang-layang Cik Aminah Binti Beran 23 Mei 2011 hingga sekarang
Kahang Pn. Noriah Binti Sapar 18 Mei 2009 hingga sekarang
Bukit Raja Pn. Asmah Binti Minhat 01 Disember 2010 hingga sekarang