Berikut adalah senarai sistem Intranet :
 

1. Webmail
Merupakan sistem pengurusan emel anggota KEJORA
2. e-Kedatangan
Sistem e-Kedatangan merupakan sistem pengurusan kehadiran anggota KEJORA yang bertujuan memudahkan penyediaan laporan kehadiran anggota pada setiap bulan.
3. e-Perubatan
Sistem e-perubatan yang dibangunkan bertujuan untuk:
(a)    Mempertingkatkan kawalan ke atas kemudahan perubatan anggota di klinik panel KEJORA supaya tidak melebihi had yang ditetapkan.
(b)    Memudahkan anggota membuat semakan peruntukan perubatan yang telah digunakan dengan merujuk kepada nombor MyID.
4. HRMIS
Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resource Management Information System (HRMIS) dengan objektif untuk:
(a)    Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap;
(b)    Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia;
(c)    Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini;
(d)    Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window;
(e)    Menyumbang ke arah pewujudan persekitaranpaper-less;
(f)    Menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi;
5. SPP II
Sistem yang membantu Agensi Pusat, Kementerian serta agensi dibawahnya untuk memantau projek-projek pembangunan (Memerlukan Digital Signature).
6. Aduan ICT
Aduan ICT merupakan sistem yang digunakan untuk anggota KEJORA membuat aduan tentang kerosakan yang berkaitan dengan perkakasan atau perisian ICT.
7. e-File
e-File atau Sistem Pengurusan Fail Berpusat yang dibangunkan bertujuan untuk mempertingkat kawalan tarhadap pergerakan fail yang digunakan oleh Bahagian/Jabatan di KEJORA
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan