HRMIS

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resource Management Information System (HRMIS) dengan objektif untuk:

  1. Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap;
  2. Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia;
  3. Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini;
  4. Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal, penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui single window;
  5. Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran paper-less;
  6. Menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi;
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan