MyMeeting adalah sistem pengurusan dan pemantauan mesyuarat berasaskan web dan menggunakan perisian sumber terbuka.

 

Objektif MyMeeting
  • Meningkatkan keberkesanan pemantauan keputusan dan status tindakan mesyuarat.
  • Meningkatkan kecekapan penyediaan, perjalanan dan pelaporan mesyuarat.
  • Meningkatkan komunikasi dan perkongsian maklumat.

 

Keistimewaan MyMeeting
  • Pengerusi/Urusetia dapat memantau perkembangan tindakan/tugas/projek dan mengenalpasti ahli/agensi yang telah atau belum mengambil tindakan;
  • Memudahkan ahli mesyuarat mengemaskinikan status tindakan dari mana-mana dan bila-bila masa;
  • Memudahkan pengerusi dan ahli mesyuarat mencapai maklumat
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan