BANNER-INNER
KORPORAT

Bahagian Perancangan Bandar & Desa

Nama: Kosong
E-mel: –
No. Telefon: –
OBJEKTIF
 1. Menghasilkan pelan-pelan tataatur dan pelan-pelan pembangunan Kawalan Pembangunan dan Kelulusan Pelan Pembangunan.
 2. Penyeliaan dan pemantau projek-projek pembangunan yang dijalankan di dalam wilayah KEJORA.
 3. Melaksanakan tugas-tugas pengurusan yang berkaitan dengan jabatan.
 4. Penyediaan maklumat-maklumat projek pembangunan yang berkaitan dengan jabatan.
 1. Menguruskan kerja-kerja perancangan Bandar dan wilayah.
 2. Penjualan pelan-pelan Induk Bandar.
 3. Pelaksanaan aspek perancangan Bandar dengan penyediaan kemudahan awam dan sosial.
 4. Penekanan aspek keselesaan dengan gaya huidup maju dan sihat.
 5. Penyediaan kemudahan perumahan.
 6. Mengurus kerja-kerja projek seperti tender, sebutharga dan arahan kerja.
 7. Kerja-kerja pengurusan dan penyeliaan projek.
 8. Memantau program-program kontrak.
 9. Penyediaan projek pembangunan kemudahan awam dan sosial.
 10. Bertanggungjawab terhadap urusan pelantikan perundingan dan kontraktor pelaksana projek.

Aktiviti Utama Bahagian Perancang Bandar dan Desa

Bil Aktiviti Utama Pihak Lain Yang Terlibat Sistem Semasa
1. Mengurus kerja-kerja berkaitan perancangan Bandar dan wilayah • Syarikat Swasta
• Pemaju taman-taman Perumahan
• Kontraktor
• Tiada
2. Menjual pelan-pelan Induk Bandar • Syarikat Swasta
• Orang Perseorangan
• Tiada
3. Mengurus kerja-kerja kontrak seperti tender, sebutharga dan arahan kerja. • Kontraktor
• Perunding
• Sistem Pendaftaran Pembekal dan Kontraktor
4. Mengurus dan menyelia projek dan program kontrak. • Kontraktor
• Perunding
5. Menyedia projek pembangunan seperti kemudahan awam dan sosial. • Kontraktor
• Perunding
• Syarikat Swasta
• Tiada

Produk dan Perkhidmatan Bahagian Perancang Bandar dan Desa

Bil Produk/Perkhidmatan Kumpulan Sasar
1. Pengurusan kerja-kerja perancangan Bandar dan wilayah • Pelanggan KEJORA
2. Penjualan pelan-pelan Induk Bandar • Kontraktor
• Perunding
3. Pemantauan dan pengurusan kerja-kerja kontrak seperti tender, sebutharga dan arahan kerja kerja-kerja pengurusan dan penyeliaan projek • Kontraktor
• Perunding
4. Penyediaan projek pembangunan kemudahan awam dan sosial • Pelanggan KEJORA
• Kontraktor
• Perunding
5. Urusan pelantikan perunding dan kontraktor pelaksana projek • Kontraktor
• Perunding