header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7
BANNER-INNER
KORPORAT

Bahagian Perancangan Strategik

PS
Nama: Mohd Hanafi bin Jantan
 
E-mel: hanafi_jantan[at]kejora[dot]gov[dot]my
 
No. Telefon: 07-8843014

OBJEKTIF

Membantu menjadinyatakan wawasan untuk memajukan kawasan Johor Tenggara menerusi aktiviti Perancangan, Pelarasan, Pelaporan, Pemantauan serta Penilaian ke atas pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan fizikal dan sosial. Penumpuan diberikan kepada Bandar-bandar baru, pusat-pusat penempatan dan kampung-kampung tradisional yang melibatkan penyediaan prasarana, kemudahan-kemudahan awam dan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan institusi serta usaha-usaha untuk merapatkan jurang digital antara penduduk luar bandar dengan bandar.

 1. Memantau dan menyelaras Pelan Strategik KEJORA supaya selari dengan perkembangan ekonomi dan sosial Wilayah KEJORA.
 2. Penyediaan Laporan Key Performance Indicator KEJORA dan pemantauan prestasi Pelan Strategik melalui Sistem MyPrestasi.
 3. Menyelaras dan memantau Sistem iKEJORA.
 4. Penyelarasan dan perancangan projek-projek pembangunan KEJORA bagi rancangan lima tahun.
 5. Penyediaan perancangan pelaksanaan program/projek tahunan (PPP).
 6. Menyelaras dan memantau perlaksanaan prestasi program/projek KEJORA.
 7. Menyelaras dan mengemaskini data dan maklumat pembangunan KEJORA di bawah Rancangan Malaysia Lima tahun yang berkaitan dengan prestasi fizikal dan prestasi perbelanjaan dalam Sistem Pemantauan Projek II / My Projek.
 8. Menyelaras dan mengemaskini Petunjuk Prestasi Utama (KPI KPLB dan Exco Negeri Johor.
 9. Menyelaras baki peruntukan pembangunan KEJORA.
 10. Melaksana, menyelaras dan memastikan pemantauan pelaksanaan aktiviti/program kolaborasi KEJORA.
 11. Melaksana, menyelaras dan memastikan urusan pelaksanaan kajian di peringkat KEJORA dan kementerian berjalan dengan lancar.
 12. Melaksana, menyelaras dan  memastikan urusan penyediaan pelaporan dapat disediakan pada masa yang telah ditetapkan.
 13. Melaksana, menyelaras dan memastikan urusan penerbitan dari segi perolehan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
 14. Melaksana, menyelaras dan mengemukakan permohon bajet mengurus bahagian.
 15. Menyelaras persiapan nota taklimat.
 16. Pemantauan dan penyediaan laporan KPI SKT Bahagian/Unit melalui Sistem MyPretasi.

Aktiviti Utama Bahagian Perancangan Strategik

Bil Aktiviti Utama Pihak Lain Yang Terlibat Sistem Semasa
1. Merancang, menyelaras dan menyedia dasar-dasar dan Pelan Strategik selaras dengan Dasar Nasional. • Agensi Kerajaan
• Pemimpin Masyarakat
• Masyarakat Luar Bandar
• Tiada
2. Merancang, menyelaras dan memantau prestasi pelaksanaan projek / program-program pembangunan. • Agensi Kerajaan
• Pemimpin Masyarakat
• Pembekal Perkhidmatan
• Masyarakat Luar Bandar
• MyProjek
• SPPII
3. Focal point bagi penyediaan pelaporan tahunan dan nota taklimat • Semua Bahagian / Unit KEJORA • Tiada
4. Mengumpul dan menyelaras data-data mengenai kependudukan dan projek pembangunan • Masyarakat Setempat
• Agensi Kerajaan
• iKEJORA
• iParlimen
5. Memantau dan menyelaras pencapaian KPI KEJORA • Semua Bahagian / Unit • MyPrestasi

Produk dan Perkhidmatan Bahagian Perancangan Strategik

Bil

Produk/Perkhidmatan

Kumpulan Sasar

1. Dasar dan Pelan Strategik KEJORA • Pihak Berkepentingan

• Rakan Strategik

• Pelanggan KEJORA

• Semua Bahagian / Unit Dalaman KEJORA

2. Laporan Pemantauan dan Prestasi Projek  /  Program Pembangunan KEJORA
3. Pengurusan maklumat dan data-data (sistem iKEJORA)
4. Nota Taklimat Pembangunan KEJORA
5. Laporan Prestasi KPI Strategik dan SKT Bahagian / Unit KEJORA
6. Perancangan Pelaksanaan Program / Projek Tahunan (PPP)
7. Laporan Tahunan KEJORA
8. Kajian Penilaian Outcome dan Impak Program / Projek Pembangunan KEJORA