header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

Aduan Integriti

Polisi Pemberian Maklumat (Whistle Blowing Policy)

TUJUAN POLISI

Polisi Pemberian Maklumat ini bertujuan memudahkan anggota KEJORA, kontraktor, pembekal, ejen atau mana-mana pihak luar untuk membuat pendedahan berkaitan apa-apa Kelakuan Tidak Wajar (KTW) dalam pengetahuan mereka dan untuk memberi perlindungan ke atas identiti pemberi maklumat yang membuat pendedahan KTW seperti di bawah Seksyen 6 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat (APPM) 2010.

KELAKUAN TIDAK WAJAR

Merupakan apa-apa kelakuan yang jika terbukti menjadi:

  1. KESALAHAN TATATERTIB – Tindakan yang melanggar tatatertib
  2. KESALAHAN JENAYAH

Kesalahan yang diperuntukkan oleh mana-mana undang-undang jenayah.

Mana-mana anggota pekerja atau mana-mana orang yang hendak memberi maklumat, mereka boleh membuatnya dengan cara berikut:

Anggota pekerja atau mana-mana orang yang hendak memberi maklumat atau mendedahkan KTW adalah bebas membuat aduan.