header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7
BANNER-INNER
KORPORAT

MS ISO 9001:2015

DASAR KUALITI

KEJORA komited melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti sepertimana yang dinyatakan dalam Skop Pelaksanaan Utama dan sokongan iaitu:

 1. Pengurusan Permohonan Sewaan dan Pajakan Kawasan Tanaman Campuran dan Akuakultur;
 2. Pengurusan Pembangunan Modal Insan Masyarakat Luar Bandar dan Usahawan Tempatan;
 3. Pengurusan Pembangunan Tanah;
 4. Perancangan Pembangunan Fizikal dan Pengurusan Projek Pembangunan;
 5. Pembangunan dan Pelaksanaan Aktiviti Pelancongan;
 6. Aktiviti-aktviti Sokongan Berkaitan.

Melalui pelaksanaan tersebut, KEJORA akan memberi komitmen yang berterusan agar proses penambahbaikan dapat dilaksanakan daripada semasa ke semasa.

SKOP PELAKSANAAN MS ISO 9001:2015

Bagi maksud melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), KEJORA akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana berikut:

 1. Pengurusan permohonan sewaan dan pajakan kawasan tanaman campuran dan akuakultur;
 2. Pengurusan pembangunan modal insan masyarakat luar bandar dan usahawan tempatan;
 3. Pengurusan pembangunan tanah;
 4. Perancangan pembangunan fizikal dan pengurusan projek pembangunan;
 5. Pembangunan dan pelaksanaan aktiviti pelancongan;
 6. Aktiviti-aktiviti sokongan berkaitan.