header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

Pegawai Integriti Bertauliah (CEIO)

PEGAWAI CeIO

2 orang pegawai telah ditauliahkan oleh LPPIB untuk bertanggungjawab ke atas pengurusan integriti di KEJORA sebagaimana berikut :

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN
1 Encik Noorazmi bin Sahar Ketua Unit Pengurusan Fasiliti

(Merupakan Mantan Ketua Unit Integriti dari 2014-Jun 2017)

2 Encik Mohd Hanafi bin Jantan Pengurus Bahagian Perancangan Strategik

(Merupakan Mantan Ketua Unit Integriti dari  Julai 2017 – 9 November 2019)

3 Encik Mus-Irwan bin Hj. Misroom Ketua Unit Integriti

telah menerima pentauliahan Pegawai Integriti (CeiO) di Majlis Konvokesyen Program Pegawai Integriti Bertauliah Kali Ke-9 Tahun 2022 yang telah berlangsung pada 25 Oktober 2022 di Dewan Besar Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Selangor


PERANAN CeIO

i.Penghasilan artikel-artikel berkaitan dengan integriti

ii.Memantau sistem penyampaian perkhidmatan

iii.Membantu  dan menyokong urusetia JAR

iv.Melaksanakan program pemulihan integriti

v.Melaporkan sebarang pelanggaran integriti

vi.Menasihati pengurusan dalam aspek integriti

vii.Pegawai perhubungan organisasi kepada CIDC (Pusat Pembangunan Integriti Korporat)

viii.Arahan/ Peraturan

ix.Menyelaras tindakan ke atas pelanggaran integriti

x.Menyelaras dan memantau program integriti