KURSUS PELAKSANAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DALAM PROJEK KERAJAAN LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA) TAHUN 2022

KEJORA melalui Bahagian Pembangunan Sosial & Pemajuan Desa (PSPD) telah melaksanakan Kursus Perlaksanaan Sistem Binaan Berindustri (IBS) Dalam Projek Kerajaan KEJORA Tahun 2022 di Dewan KEJORA Bandar Penawar dan CIDB Johor Bahru pada 21 hingga 23 September 2022 yang lepas.
Majlis perasmian program telah disempurnakan oleh Pengurus Pembangunan Sosial & Pemajuan Desa, En. Sh. Khayulzahri bin Sh. A.Raof.
Seramai 20 orang kontraktor kelas G1 dari Wilayah KEJORA (Daerah Kota Tinggi & Kluang) telah menyertai kursus 3 hari ini. Objektif pelaksanaan kursus ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman terhadap sistem binaan berindustri (IBS), pengenalan, CITP, polisi kerajaan dan kepentingan IBS di dalam industri pembangunan dan ke arah pembangunan mapan.
Selain itu juga, kontraktor yang mengikuti kursus ini memperolehi Sijil Kecekapan dan Kemahiran (SKK) yang di iktiraf daripada CIDB yang memberikan kelebihan kepada kontraktor untuk memasuki projek –projek pembinaan di agensi-agensi Kerajaan.
“Sistem Binaan Bangunan Berindustri” atau Industrialised Building System – IBS) merupakan teknik pembinaan pasang siap atau kaedah pembinaan bangunan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (di kilang atau di tapak bina), di bawa dan di pasang di tempat kerja pembinaan bangunan dengan penggunaan pekerja yang minimum. IBS hendaklah diguna bersama dengan Pre-Approved Plan (PAP) semasa melaksanakan projek.
Semoga usaha KEJORA ini menjadi asas permulaan kepada semua kontraktor yang terlibat untuk menggunapakai dan mengaplikasikan kaedah IBS dalam pembinaan.