KURSUS PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KELESTARIAN ALAM KEJORA

Kursus Pengurusan Sisa Pepejal dan Kelestarian Alam Luar Bandar Wilayah KEJORA telah diadakan pada 13hb Ogos 2023 (Ahad) bertempat di NIOSH Wilayah Selatan, Johor Bahru, Johor.
Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan dan penerangan khusus dalam memastikan pengurusan sisa pepejal di kampung-kampung Wilayah KEJORA dapat dilaksanakan dengan baik dan terurus. Kursus yang melibatkan Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Kampung (JPKK), Penggerak Kampung dan Pengurus Pusat Komuniti Desa (PKD) Wilayah KEJORA juga telah mempelajari kaedah pengendalian sisa pepejal dengan betul sekaligus dapat meningkatkan tahap kesedaran dan menggalakkan keterlibatan komuniti dalam pengasingan dan pengumpulan sisa pejal di luar bandar.
Kursus ini telah dirasmikan oleh En. Noorazmi bin Sahar selaku Ketua Unit Pengurusan Fasiliti bagi mewakili En. Daud bin Abd Rahman Timb. Pengurus Besar (Pembangunan) KEJORA.
Pelaksanaan modul pengurusan sisal pepejal dan Kelestarian Alam telah disampaikan oleh Puan Rafidah binti Mohamad selaku Timbalan Pengarah (Pengurusan) SWCorp Negeri Johor dan Tuan Haji Zulkifli bin Mohamad selaku Ketua Seksyen Pendidikan Masyarakat SWCorp Wilayah Selatan Negeri Johor.
Bagi Sesi Perkongsian Bermaklumat Bandar Muar sebagai Bandar Warisan Bersih dan Sejahtera telah disampaikan oleh Pegawai Kesihatan Persekitaran dari Majlis Perbandaran Muar iaitu Encik Mohamad Azlie Syam bin Rasulu.
Semoga dengan terlaksananya kursus ini, ianya dapat memberikan pendedahan dan hebahan kepada penduduk luar bandar Wilayah KEJORA akan kepentingan bersama menjaga ekosistem kelestarian alam dan lingkungan dalam menguruskan sisa pepejal luar bandar.