KURSUS PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN TANAH KEJORA

Seramai 40 orang anggota KEJORA telah mengikuti Kursus Pentadbiran Dan Perundangan Tanah KEJORA yang telah diadakan pada 9 hingga 10 November 2022 bertempat di Lotus Desaru Beach Resort & Spa dengan kerjasama penceramah dari Institut Ukur Dan Tanah Negara (INSTUN), Kementerian Tenaga Dan Sumber Asli yang disampaikan oleh Encik Zahar Bin Sapar.
Kursus ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman dan pengetahuan mengenai elemen asas bagi pengurusan pentadbiran dan perundangan tanah. Kursus ini juga dapat memberi pendedahan kepada setiap pegawai berkaitan kaedah pengurusan Hartanah di KEJORA disamping menggalakkan tindakan peningkatan dan penambahbaikan yang berterusan kepada setiap anggota.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua anggota KEJORA yang telah menjayakan kursus ini dengan penuh dedikasi.